فروشگاه اینترنتی دامون | دام زنده

فقط نمایش کالاهای موجود مرتب سازی براساس تعداد نمایش

گوسفند

تومان 2,100,000

ویژگی های دام

وزن :35کیلوگرم

جنسیت : نر

دسته بندی : بره

نژاد : افشاری

سن :5 ماه

رنگ :طلایی

بره نژاد افشاری

تومان 1,200,000

ویژگی های دام

وزن :20کیلوگرم

جنسیت : نر

دسته بندی : شیشک نر

نژاد : افشاری

سن :3 ماه

رنگ :سفید

گوسفند سویسی

تومان 1,800,000

ویژگی های دام

وزن :30کیلوگرم

جنسیت : نر

دسته بندی : بره

نژاد : لری

سن :5 ماه

رنگ :سفید

بره ایرانی

تومان 300,000

ویژگی های دام

وزن :10کیلوگرم

جنسیت : ماده

دسته بندی : بره

نژاد : افشاری

سن :1ماه

رنگ :سفید

تست محصول

تومان 2,640,000

ویژگی های دام

وزن :44کیلوگرم

جنسیت : نر

دسته بندی : بره

نژاد : مغانی

سن :43

رنگ :

بره مشهدی

تومان 600,000

ویژگی های دام

وزن :10کیلوگرم

جنسیت : ماده

دسته بندی : شیشک نر

نژاد : لری

سن :1

رنگ :

گوسفند قوچ

تومان 3,600,000

ویژگی های دام

وزن :60کیلوگرم

جنسیت : نر

دسته بندی : قوچ

نژاد : لری

سن :1 سال

رنگ :سفید

تست من2

تومان 60,000

ویژگی های دام

وزن :1کیلوگرم

جنسیت : نر

دسته بندی : بره

نژاد : مغانی

سن :10

رنگ :سفید

new prodcy

تومان 600,000

ویژگی های دام

وزن :10کیلوگرم

جنسیت : نر

دسته بندی : بره

نژاد : لری

سن :1

رنگ :سفید

ویژگی های دام

وزن :50کیلوگرم

جنسیت : نر

دسته بندی : بره

نژاد : مغانی

سن :4 ماه

رنگ :

گوسفند

جنسیت

 • نر
 • ماده
 • نژاد

  • مغانی
  • لری
  • افشاری
  • زندی
  • رنگ

   • سفید
   • طلایی
   • دسته بندی

    • بره
    • شیشک نر
    • قوچ